Za podršku razvoju uzgojnih organizacija u području stočarstva, Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za sufinanciranje rada uzgojnih organizacija u području stočarstva u 2016. godini.

Ukupna rezervirana sredstva za ovaj poziv iznose 700.000 kuna, a očekivani rezultati potpore su jačanje administrativnih kapaciteta uzgojnih organizacija i učinkovitije provođenje uzgojnih programa. Uzgojne udruge koje su članovi uzgojnog saveza ili središnjeg saveza uzgajivača nemaju se pravo pojedinačno prijavljivati na Poziv.

Poziv se otvara danom objave u Narodnim novinama, a rok za dostavu traje 14 dana od dana objave.