Genetički laboratorij Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču osnovan je 2003. godine kada je započeo s radom na autohtonim sortama vinove loze. Laboratorij je imao pauzu u radu, a prošle se godine započelo s njegovom revitalizacijom i opremanjem. Opremljen je opremom koja omogućava osnovnu DNA analizu.

Ove godine započinje provedba projekta baze podataka mikrosatelitnih profila hrvatskih sorti maslina koji predviđa formiranje sveobuhvatne baze podataka genetskih profila kakva do sad nije postojala.

Osim maslina, u genetičkom laboratoriju radi se i na drugim biljnim vrstama, vinova loza, smokva, češnjak, a imaju potencijal za proširiti te analize i na sve druge kultivirane biljne vrste.

U sklopu Instituta nalaze se kolekcijski nasadi smokava, vinove loze te maslina. To je mjesto gdje se čuvaju autohtone, ali i introducirane sorte.

Više u prilogu…