Jagoda je naša najranija povrtnica. Obave li se kvalitetna priprema i zaštita biljaka pred sadnju, plodovi dospijeva već krajem travnja. Tržište je prepoznalo prednosti, a poradi zahtjevnosti poljoprivrednici baš i nisu.

 

Proizvodnja jagoda u proteklih nekoliko godina povećana je u Hrvatskoj te se tržištu isporuči 3200 tona slasnih i prilično ranih plodova. U Istri je proizvodnja konstantno niska, a klimatski i pedološki uvjeti su izvanredni.

Dva kompanjona, David i Goran, znali su kako se kućni budžet može povećati jagodama, sigurni su bili i da će puno raditi, a relativno malo zaraditi. Jagode uzgajaju na kvalitetnoj crvenici u Šuridi blizu Valbandona.

Uz kvalitetnu pripremu tla valjalo je skrbiti o sortimentu. Odlučili su se za popularnu ranu talijansku sortu i nisu pogriješili.

Lako se zazelene kad imaju dosta hrane jer tlo je dobro pognojeno stajnjakom, a i bunar je tu priko korune.

Ponuda će utjecati na daljnji uzgoj jagoda. Klimatski uvjeti uglavnom zadovoljavaju, ima i vode; što ravno s neba što iz izvorišta, a i zemlja crvenica bitno utječe na plodove jagode.