U registru Hrvatske poljoprivredne agencije broje 275 grla istarskog tovara, a radi se na tome da se broj registriranih grla poveća jer realni broj je ipak nešto veći. To je bitno zato što treba raditi na selekciji.

U Juršićima je održana 11. izložba i 7. državna smotra istarskog tovara. Raznolik program, a u centru pažnje ocjenjivanje tovara u pet kategorija. Pulići do šest mjeseci, tovari i tovarice od šest mjeseci do  tri godine i tovari i tovarice stariji od tri godine.

Među pet nagrađenih tovara i tovarica našla se tovarica Lili vlasnika Antonija Radina. Na trki s tovarima Antonio je bio najbrži s tovarom Tangom.