U današnoj emisiji donosimo:

Berba grožđa privodi se kraju.

Bili smo na terenskoj nastavi sa studentima poljoprivrednog odjela u Poreču, Veleučilišta u Rijeci.

Ministarstvo poljoprivrede obavjestilo je kako se s hrvatskog tržišta povlače sredstva za zaštitu bilja na osnovi aktivne tvari glifosat, koja sadrže koformulant polietoksilirani lojev amin zbog negativnog utjecaja na zdravlje ljudi.

Bili smo na Izboru za najkozu i Festivalu sira u Savičenti